ICT~Office

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, help gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

ICT~Office Module Algemeen (PDF)

ICT~Office Module 01 Licentie voor programmatuur (PDF)

ICT~Office Module 02 Ontwikkeling van programmatuur (PDF)

ICT~Office Module 11 Verkoop van ICT-,telecommunicatie- en kantoorapparatuur (PDF)