Kenmerken

Belangrijkste kenmerken op een rij

Het werken met de mARk-software is verrassend eenvoudig. Een zeer realistisch aandoende visualisatie creëert u in slechts een aantal stappen. Nadat alle 3D-modellen aan markers zijn gekoppeld, selecteert u de marker, die is gekoppeld aan het object dat u zichtbaar wilt maken in de door u beoogde virtuele omgeving. Deze marker houdt u vervolgens voor de webcam van uw desktop of laptop. U ziet nu het object in 3D-dimensies verschijnen op uw beeldscherm. Door de positie van de marker ten opzichte van de webcam te wijzigen of de marker te draaien, kunt u het object op uw beeldscherm virtueel verplaatsen.

Kenmerken

3D modellen importeren

3D modellen importeren

Afhankelijk van uw visualisatiewens importeert u de benodigde specifieke 3D-modellen. Deze 3D-modellen kunnen variëren van meubelstukken tot auto-onderdelen. En van gebouwen tot individuele ruimtes. U kunt  hierbij gebruik maken van modellen uit externe databestanden. Maar u kunt vanzelfsprekend ook modellen importeren, die u zelf heeft gemaakt, bijvoorbeeld met behulp van SolidWorks, Sketchup of Autodesk 3D Studio Max. mARk werkt op basis van de meest gangbare 3D-bestanden, zoals OBJ en 3DS. Dit biedt u de zekerheid dat kleuren en texturen behouden blijven bij het importeren.

Markers en modellen koppelen

Met behulp van de mARk-software koppelt u vervolgens de door u te gebruiken 3D-modellen aan markers. Een marker laat zich nog het best vergelijken met een QR-code. Als u bijvoorbeeld virtueel een woning wilt inrichten, koppelt u alle in te richten objecten aan individuele markers. Omdat u gebruik kunt maken van maar liefst 512 unieke markers, kunt u naar hartenlust variëren. Door de parameters aan te passen bepaalt u per marker zelf de gewenste positionering van het 3D-model ten opzichte van de marker.

Markers en modellen koppelen

Maak een deLight experience

Maak een ‘deLight experience’

Het resultaat van alle instellingen, die u heeft gekozen voor elke individuele marker, slaat u op in één deLight-file. Deze file kunt u vervolgens afspelen op een willekeurige computer. U kunt de file ook mailen aan iemand op een andere locatie. Doordat alle instellingen door u zijn opgeslagen in de deLight-file, ziet uw collega of klant op die andere locatie exact dezelfde experience. Het enige dat de ander hiervoor nodig heeft, is een deLight-player. Deze kan gratis worden gedownload op:

http://www.delightplayer.com →

Meerdere AR displays

Uniek is de mogelijkheid om meerdere Augmented Reality (AR)-displays aan te maken. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld in het ene beeldscherm werken, terwijl u in een ander beeldscherm direct het effect ziet van uw handelen. Maar u kunt bijvoorbeeld ook vanuit meerdere perspectieven naar een object kijken en dit tegelijkertijd zichtbaar maken op verschillende displays. Dit kan bijvoorbeeld een touchscreen, een projectiescherm of een monitor danwel extra TV-beeldscherm zijn, maar ook een 3D-bril.

Meerdere AR displays

Uitbreidbaarheid

Om de 3D-beleving te maximaliseren is het mogelijk om het gebruik van de mARk-software te combineren met het gebruik van een Vuzix 3D-AR bril of met onze geavanceerde interactieve tafel.

Bekijk de uitbreidingen voor mARk